Om BSI fodbold – SPONSOR DOKUMENT

Brøndby Strand Idrætsklub er en traditionsrig klub med over 80 år på bagen. Idrætsklubben er blandt de ældste klubber i Danmark og dermed den absolut ældste fodboldklub i Brøndby. Siden stiftelsen i 1935, består klubben i dag af en badminton-, håndbold-, bordtennis- og en fodboldafdeling som er i rivende udvikling. Fodboldklubben består i dag af omtrent 180 aktive medlemmer fordelt på 14-16 hold og der opleves vækst af medlemmer, samt endnu flere besøgende. Årlige fodboldstævner, udendørs som indendørs resulterer I at tusinder af unge mennesker på tværs af klubber nationalt, udfolder deres evner på vores græsbaner og en indendørshal som står til rådighed. Vi har i dag ligeledes et veletableret og meget seriøst udvalg af trænere, holdledere, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer, som er stærkt dedikerede i klubben. Vi nyder derudover stor støtte fra lokalmiljøet, hvor vi forsøger at varetage og udvikle de unge talenter på bedste vis.   Visionen Vores vision er både social (hvor vi forsøger at være rummelige og fænge bredt) og sportslig (hvor vi ønsker at bevæge os fremad, med de mange talenter Brøndby Strand bærer med sig). Vi har fastsat et målrettet projekt ml. 2020-2022 hvor vi tilsigter at realisere følgende:

·    Sørge for at træneruddannelser udbydes
·    Etablere bedre faciliteter og rammer for børn og unge
·    Etablering af sociale og sportslige aktiviteter
·    At udvikle os i den sportslig retning (Elite-niveau)
·    Fastsætte en målrettet plan/ambition om, at udvikle vores mange talenter på et højere niveau
·    At vi indenfor de næste to år er placeret i bedre rækker på alle ungdomshold ·    

Derudover tilsigter vi at bidrage med et kvalitetsløft for lokalmiljøet!

Bliv sponsor   Udover at støtte en god sag kan bidraget også skabe resultater på bundlinjen, hvis en virksomhed engagerer sig i samfundet gennem kultur eller sport. Fodboldkulturen indeholder bedre og langt mere autentiske historier end en gennemsnitlig marketingsafdeling nogensinde vil kunne skabe. Så hvorfor ikke forsøge at gøre verden til et bedre sted og samtidig skabe marketingsresultater ved at bidrage til at ovenstående visioner realiseres? Sponsorater tilbyder en langt mere bæredygtig, værdiskabende og effektiv tilgang, som ikke bombarderer folks postkasse med salgsbrochurer, eller sender dem i ligegyldig reklametrance, som får dem til at flygte ned i telefonen, mens de venter på, at tv-programmet begynder igen. Kan man trække sponsoratet fra i SKAT?

JA Reglerne lyder: 1. Gaver for et enkelt år (ligningslovens §8A)  Det maksimale beløb jeres gavegivere kan få fradrag for i 2017 er 15.600 kr. pr. person eller virksomhed. Der er ingen nedre bagatelgrænse, så gavegiveren kan også få fradrag for små beløb. Gavegiveren skal oplyse sit navn og cpr-nummer – eller cvr-nummer, hvis det er en virksomhed – til den eller de foreninger, som modtager gaven.  I skal, som godkendt forening, indberette gaven og oplysninger om gavegiveren til SKAT. På den måde vil gaverne automatisk fremgå af bidragsyderens årsopgørelse.

2. Ydelser, der skal gives i mindst 10 år (ligningslovens §12, stk. 3)  Hvis jeres gavegiver binder sig til at betale et årligt beløb til en godkendt forening i en 10-årig periode, får giveren et skattefradrag svarende til gaven – dog maks. 15 % af giverens personlige indkomst. For virksomheder er skattefradraget maksimalt 15 % af selskabets skattepligtige indkomst. Gavegiveren skal indgå en skriftlig aftale og giverens navn og cpr/cvr-nummer skal fremgå af aftalen. I skal som godkendt forening indberette aftalen og oplysninger om gavegiveren til SKAT.   Kilde: Skattefrie gaver til foreninger 2017, Center for frivilligt  socialt arbejde (https://frivillighed.dk/files/media/documents/guides/guide_2190_1504616272.pdf) (https://frivillighed.dk/guides/skattefrie-gaver-til-foreninger)  

Reklameværdi og regler vedr. sponsorater fra Skat Sponsorater (Fradrag for udgifter til reklamer) Er din virksomhed sponsor for fx en sportsklub eller en kulturel forening, kan du som regel trække udgifterne fra, hvis de har en reklamemæssig værdi. Virksomheden skal med sponsoratet kunne opnå en reklameværdi, som står i rimeligt forhold til selve bidraget – udgiften må altså ikke være uforholdsmæssig stor i forhold til reklameværdien. Kilde: (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1832915)            

Hvad får DU/I ud af at hjælpe BSI?  

Niveauer A B C Hvad tilbydes af os:

Hjemmesiden er besøgt af ca. (10.000) årligt. Vi har fornyligt lanceret nyt design på hjemmesiden & regner derfor med at besøgstallet vil stige gevaldigt. Ønsker du at vi i ny og næ skal reklamere for din forretning, så gør vi det!

Facebook-siden BSI har på kort tid fået over 1700 medlemmer (vi arbejder på at denne side får over 2000 medlemmer indenfor et år) Den internationale bevågenhed samt medier nationalt, er begejstrede for talenterne BSI har opdrættet – mere specifikt omtales 2 ungdomsspillere, fra u16-Elite, som allerede har prøvetrænet i hhv. Italien (Chievo Verona), Holland (Feyenoord) og senest i Spanien (Levante U.D). Spillerne og klubben BSI har gjort sig bemærket hos Nemanja Matic, der i sit daglige huserer på midtbanen i Premier League, Old Traford (Manchester United). Det har medført, at den professionelle fodboldspiller har sendt en videohilsen til BSI’s frivillige ildsjæle, som udmundede sig i adskillige mediers interesse for klubbens arbejde. –  Reklameværdi for din forretning lanceres på FB siden

A: 10.000-20.000 kr. sponsorpakke: –  Fast reklameskilt på facebook siden –  Reklameskilt på hjemmesiden + logo-skiltning opsættes på sponsortavle i klubhus –  Logo på trænings/kamptøj (min. aftale af 3 år med min. sponsorat på 8.000 kr. årligt)

B: 5.000-10.000 kr. sponsorpakke: – Reklameskilt på hjemmeside & facebook-side med tilsendt logo i min. 1 år.

C: Hold sponsorat går til – og sponsorater under 5.000 kr. Modtages også:Al form for sponsorat må alene tilkomme BSI/eller det specifikke hold i BSI man ønsker at støtte fx Bidrag til rejser, træningstøj, kamptøj, rekvisitter, sociale fællesarrangementer eller andet. Ansvar ift. sponsorpakke, så påtages ansvaret af BSI-repræsentant der modtager sponsoratet.    

Støt et godt formål herunder  
  

Overfør venligst sponsorbeløbet hertil (husk at angive jeres fulde navn, CVR):

Klubhusets adresse er: Brøndby Strand IK, Tybjergparken 12, 2660 Brøndby Strand

Virksomhedens navn: __________________________ Logo skal fremsendes til bsisportingdirector@gmail.com

Støtter følgende hold i BSI ________________________ (   ) Støtter klubben i almenhed (   ) sæt X

Underskrift (Virksomhed-ejer/ansvarshavende for sponsorat) ____________________________

Underskrift (Formand/Næstformand/Sportschef/BSI-Træner) _____________________________

Mange tak!

 ”Vores & Jeres BSI”

Bilagsnummer: __________

Faktura – sponsorat modtaget

Som tillæg til sponsordokumentet bekræfter BSI fodbold at have modtaget ____________________ kr. (ex. moms) fra (virksomheds/forretningsnavn) _______________________________________ som sponsorat til klubben/ holdnavn_________________________________

 Sponsoratet bruges ift. ovennævnte aftale beskrevet i sponsordokumentets retningslinjer.

Underskrift (BSI): ________________________________________

Underskrift (virksomhed/forretning/fond): ________________________________________